Byggepladsrengøring
Rengøring af skurvogne
Oprydning på byggepladsen

Rengøring af skurvogne og
pavillioner

Let oprydning, daglig rengøring samt grundig rengøring efter behov.
Vi tilbyder også levering af måtter, sæbe, papirhåndklæder, toiletpapir samt kaffe, the og vand

Grovrydning

Oprydning, grovrydning og støvsugning, der er med til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmands-
opgaver

Alt forefaldende arbejde. f.eks. hjælp til at bære materialer ind og opsætning af hegn. Vores service-mindede mandskab, hjælper hvor behovet er og har stort kendskab til sikkerhed på byggepladsen.

Slutrengøring og vinduespolering

Når byggepladsen skal forvandles til nøglefærdigt byggeri, er det os du skal have fat i. Den sidste del af entreprisen er afgørende for en problemfri afleveringsforretning. F.eks. fjerner vi byggestøv, afkalker badeværelser, polerer vinduer samt rengør alle vandrette og lodrette flader.

hjelm

Sikkerhed på byggepladsen

Der er indlysende fordele ved en sikker byggeplads, men i en hektisk hverdag kan det være svært at efterleve alle regler.
Tilknyt en fast mand på pladsen, der sørger for ryddede forhold, at alle værn er korrekt monteret og tjek af lysforholdende mv.


Det kan betale sig at byggepladsen og faciliteterne fremstår pæne og tilgængelige. Hvis du har  spørgsmål må du meget gerne ringe til SMILAR på telefon  91525450 og spørg efter Rasmus:)